Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Έρευνα στην Ευρώπη  English version   
 

5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Tο 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη αποτέλεσε το βασικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής έρευνας για την περίοδο 1998-2002, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) λειτουργώντας ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 5ο ΠΠ παρείχε πληροφόρηση και υποστήριξη στους ελληνικούς φορείς (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, δημόσιος τομέας), συμβάλλοντας στην επιτυχημένη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΤ διοργάνωσε σειρά ημερίδων, με συμμετοχή αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διακίνησε πληροφοριακό υλικό σε επιλεγμένες ομάδες αποδεκτών κυρίως μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων (e-mail, e-newsletter), και παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω του Γραφείου Υποστήριξης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποπρογράμματα του 5ου ΠΠ, στατιστικά στοιχεία, καθώς και δείκτες απόδοσης για τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στον ειδικό δικτυακό τόπο του ΕΚΤ για το 5ο ΠΠ http://www.ekt.gr/ncpfp5

 
5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΕΚΤ)
|More