Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Εκδήλωση ΓΓΕΤ για το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας "Horizon 2020"

28/02/2012

Εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου χρηματοδοτικού Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία "Horizon 2020" διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 12 Μαρτίου (12:00-16:00), στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

Το πρόγραμμα "Horizon 2020" αποτελεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία (2014-2020). Η πρόταση στο σύνολό της υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση μείζονων κοινωνικών προκλήσεων.

Το πρόγραμμα συνενώνει και ενισχύει: α) τις δράσεις που χρηματοδοτούνται σήμερα από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, β) τα τμήματα που αφορούν την καινοτομία του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνiστικότητα και την Καινοτομία CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) και γ) το Ευρωπαϊκό Iνστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ΕΙΤ (European Institute of Innovation and Technology).

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης είναι ο Δρ Δημήτρης Κορπάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος για την Περιφερειακή Διάσταση της Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Δρ Κορπάκης θα παρουσιάσει τους κύριους άξονες του HORIZON 2020, καθώς και τις προοπτικές και τις συνέργειες με την πολιτική συνοχής στην προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
κα Λαμπροπούλου (ecrep@militos.org, τηλ.: 210 6772129)
Η εκδήλωση στον δικτυακό τόπο ΓΓΕΤ

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΓΕΤ

 
Πρόσκληση σε εκδήλωση HORIZON 2020 (ΓΓΕΤ)
|More