Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Διαβούλευση για τις ελληνικές θέσεις στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" για την έρευνα και καινοτομία

04/01/2012

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία "Ορίζοντας 2020". Με βάση τις απόψεις που θα διατυπωθούν, θα συγκροτηθούν οι ελληνικές θέσεις που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που θα γίνουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην πορεία προς την υιοθέτηση των νομοθετικών αποφάσεων του νέου Προγράμματος Πλαίσιο.

Η διαβούλευση, που διαρκεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2012 και συντονίζεται από τη Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας / Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΓΓΕΤ, απευθύνεται στην ελληνική επιστημονική-ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα, σε οργανισμούς, υπουργεία, νοσοκομεία και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή φυσικό πρόσωπο που θα μπορούσε να εμπλακεί σε δράσεις του προγράμματος.

Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" ("Horizon 2020") αποτελεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία (2014-2020). Η πρόταση στο σύνολό της υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση μείζονων κοινωνικών προκλήσεων.

Ο "Ορίζοντας 2020" συνενώνει και ενισχύει: α) τις δράσεις που χρηματοδοτούνται σήμερα από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, β) τα τμήματα που αφορούν την καινοτομία του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνiστικότητα και την Καινοτομία CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) και γ) το Ευρωπαϊκό Iνστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ΕΙΤ (European Institute of Innovation and Technology).

Στη διατύπωση των θέσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα σχόλια/προτάσεις θα πρέπει να απαιτούν λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να πληρείται το κριτήριο της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, δηλαδή της ανάγκης για πρόσθετη δημόσια χρηματοδότηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αναπτυχθεί η ερευνητική και τεχνολογική αριστεία και να μετατραπούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Στη σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ διατίθενται: το Εισαγωγικό Κείμενο Διαβούλευσης και Συνοπτική Παρουσίαση του προγράμματος "Ορίζοντας 2020", στα ελληνικά, καθώς και οι βασικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση καθώς και για την αποστολή των σχολίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΓΓΕΤ (Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας/Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Χρυσούλα Ηλιάκη, τηλ. 2107458091, xril@gsrt.gr, κ. Βασιλική Πλέτσα, τηλ. 2107458096, vpletsa@gsrt.gr, οι προτάσεις θα πρέπει να διαβιβάζονται και στις δύο παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΓΕΤ

 
Δημόσια Διαβούλευση για το Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Ορίζοντας 2020
|More