Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Πρόταση ΕΕ για χρηματοδότηση του προγράμματος γεωεπισκόπησης GMES με 5,8 δισ. ευρώ

03/01/2012

Τη χρηματοδότηση του προγράμματος γεωεπισκόπησης GMES (Global Monitoring for Environment and Security-Παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας) με προϋπολογισμό 5,8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 πρότεινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ειδικού ταμείου GMES, παρόμοιου με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, στο οποίο τα 27 κράτη μέλη θα συνεισφέρουν με βάση το ακαθάριστο εθνικό εισόδημά τους. Το Ταμείο θα συγκροτηθεί με διακυβερνητική συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου, θα συντονίζεται από την Επιτροπή και η οικονομική διαχείρισή του θα ανατεθεί στην Εποπτική Αρχή (GSA) του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης.

Το πρόγραμμα GMES παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή του πλανήτη, την περιβαλλοντική κατάσταση στην ξηρά, τη θάλασσα και την ατμόσφαιρα, την αλλαγή παραμέτρων όπως η θερμοκρασία των ωκεανών, η χημική σύνθεση της ατμόσφαιρας, κ.λπ. Περιλαμβάνει στοιχεία και χάρτες για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καλύτερο έλεγχο των συνόρων, βελτίωση της ασφάλειας, άμεση ενημέρωση των πολιτών σε περίπτωση επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα, κ.λπ.

Σύμφωνα με την ανάλυση κόστους-οφέλους, το GMES αναμένεται να αποδώσει οφέλη αξίας τουλάχιστον διπλάσιας του κόστους των επενδύσεων έως το 2020 και τετραπλάσιας του κόστους έως το 2030. Αντιπροσωπεύει τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, κυρίως στον τομέα των καινοτόμων υπηρεσιών και των εμπορικών εφαρμογών τους.

Η ευρωπαϊκή διάσταση του GMES οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας, διευκολύνει τις από κοινού επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές, προάγει τον συντονισμό των προσπαθειών και τα δίκτυα επισκόπησης, επιτρέπει την εναρμόνιση και τη διαβαθμονόμηση των στοιχείων και παρέχει την απαραίτητη ώθηση για τη δημιουργία πόλων αριστείας παγκόσμιου κύρους στην Ευρώπη. Η εναρμόνιση και η τυποποίηση των γεωχωρικών πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ είναι μεγάλη πρόκληση για την εφαρμογή ευρέος φάσματος πολιτικών της.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΕ, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, Antonio Tajani, υπογράμμισε πως η Ευρώπη χρειάζεται το δικό της αξιόπιστο και συντονισμένο σύστημα γεωεπισκόπησης για να ανταποκριθεί στις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Το πρόγραμμα GMES προωθεί την έρευνα για το Διάστημα και, τελικά, υποστηρίζει την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 
Ανακοίνωση ΕΕ
GMES - Observing our planet for a safer world
|More