Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Ανακοινώθηκαν οι νέες προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την έρευνα, με προϋπολογισμό 8,1 δισ. ευρώ

11/07/2012

Οι νέες προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 8,1 δισ. ευρώ, ανακοινώθηκαν στις 10 Ιουλίου. Οι νέες προκηρύξεις καλύπτουν όλα τα προγράμματα του 7ου ΠΠ και έχουν καταληκτικές ημερομηνίες από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Απρίλιο του 2013. Θα χρηματοδοτηθούν έργα που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και η αναζήτηση νέων λύσεων σε ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις που συνδέονται με την αστικοποίηση και τη διαχείριση αποβλήτων.

Σύμφωνα με την Επίτροπο για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη Maire Geoghegan-Quinn, το νόμισμα της παγκόσμιας οικονομίας είναι η γνώση. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης βασίζεται στην έρευνα και την καινοτομία που θα δημιουργήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση. Ο υψηλός ανταγωνισμός για τη χρηματοδότηση στα ευρωπαϊκά προγράμματα διασφαλίζει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων χορηγούνται στα καλύτερα έργα και αφορούν ζητήματα που απασχολούν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι προκηρύξεις καλύπτουν πολλά επιστημονικά πεδία και αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η υγεία, το περιβάλλον και οι μεγάλες προκλήσεις της αστικοποίησης και της διαχείρισης αποβλήτων. Η χρηματοδότηση είναι ανοιχτή σε οργανισμούς και επιχειρήσεις από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις συνδεδεμένες χώρες και, σε κάποια προγράμματα, από χώρες εκτός Ευρώπης.

Συνολικά, για τις θεματικά ερευνητικά προγράμματα προορίζεται ποσό ύψους 4,8 δισ. ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρεται πως θα διατεθούν περίπου 155 εκατ. ευρώ για το θεματικό πεδίο "Ωκεανοί του μέλλοντος", 365 εκατ. ευρώ για τεχνολογίες που θα μετατρέψουν τις αστικές περιοχές σε βιώσιμες "Έξυπνες πόλεις και τοπικές κοινότητες", 147 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση των ανθεκτικών στα φάρμακα βακτηρίων και σχεδόν 100 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των πόρων γλυκού νερού. 1,5 δισ. ευρώ προορίζονται για τον θεματικό τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Η βιομηχανική καινοτομία θα υποστηριχθεί μέσω δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην αγορά, όπως πιλοτικές εφαρμογές, επίδειξη, τυποποίηση και μεταφορά τεχνολογίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω ενός πακέτου ύψους έως και 1,2 δισ. ευρώ. Η Ευρώπη ως προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας για τους ερευνητές θα ενισχυθεί με περίπου 2,7 δισ. ευρώ, κυρίως μέσω ατομικών επιχορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (1,75 δισ. ευρώ) και τις δράσεις Marie Curie (963 εκ. ευρώ) για την κατάρτιση και την κινητικότητα στην έρευνα.

Με σκοπό τη διάδοση ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας, προετοιμάζεται η νέα πρωτοβουλία "Έδρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)". Με μια πιλοτική πρόσκληση ύψους 12 εκατ. ευρώ θα επιλεγούν συνολικά πέντε έδρες ΕΧΕ που θα φιλοξενηθούν σε πανεπιστημιακά ή άλλα επιλέξιμα ερευνητικά ιδρύματα από λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες σε πέντε διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Προκειμένου να φιλοξενήσουν μια έδρα ΕΧΕ, τα ιδρύματα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να στηρίζουν την αριστεία παρέχοντας τα αναγκαία μέσα και εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με αρχές του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, όπως είναι οι ανοικτές διαδικασίες προσλήψεων.

Τα 8,1 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα προσελκύσουν πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 6 δισ. ευρώ, ενώ θα αυξήσουν βραχυπρόθεσμα την απασχόληση κατά 210.000 θέσεις εργασίας. Το 7ο ΠΠ ξεκίνησε το 2007 με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 55 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία. Μέχρι σήμερα έχει χρηματοδοτήσει περίπου 19.000 έργα, στα οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 79.000 οργανισμοί (πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις) από όλα τα κράτη μέλη. Μέχρι σήμερα, οι συνολικές επενδύσεις εκτιμώνται σε 25,3 δισ. ευρώ. Έως το 2013, το πρόγραμμα θα έχει ενισχύσει, απευθείας, τη σταδιοδρομία περίπου 55.000 ερευνητών.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ (www.ekt.gr/fp7) για τα προγράμματα: "Υγεία", "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", "Ενέργεια", "Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες", "ΙΔΕΕΣ", "ΑΝΘΡΩΠΟΙ - Δράσεις Marie Curie", "Ερευνητικές Υποδομές", "Περιφέρειες της Γνώσης" και "Ερευνητικό Δυναμικό".

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ παρέχονται χωρίς κόστος και περιλαμβάνουν τη λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (http://helpdesk.ekt.gr/fp7), τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την προετοιμασία των προτάσεων και τον έλεγχο των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων, καθώς και την εξεύρεση συνεργατών από όλη την Ευρώπη. Παρουσιάσεις και βίντεο από τις σχετικές εκδηλώσεις είναι διαθέσιμα στους δικτυακούς τόπους:
http://www.ekt.gr/news/events/ekt/ και http://www.ekt.gr/news/events/ekt/videos.html

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 
Νέες προκηρύξεις (Participant Portal)
7o Πρόγραμμα Πλαίσιο (EUROPA)
7o Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΕΚΤ)
|More