Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Πηγές  English version   
 

Περιοδικό 'Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία'

Από τον Ιανουάριο του 1996, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης εκδίδει το περιοδικό "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία". Πρόκειται για τριμηνιαία έκδοση (διμηνιαία την περίοδο Ιούλιος 2000 - Μάιος 2011) η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ για την προώθηση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας.

Τελευταίο Τεύχος:
Τεύχος 100, ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015
 • Περιεχόμενα
 • Πλήρες Τεύχος
 • Σημείωμα Έκδοσης
 • Προωθώντας την Επιχειρηματικότητα
 • Αξιοποιώντας την Έρευνα
 • Καινοτομώντας Ψηφιακά
 • Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση
 • Συνέντευξη: Συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Θωμά Μαλούτα
 • Αφιέρωμα: Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στις Ελληνικές Περιφέρειες
 • Ορίζοντας 2020
 • Εκδηλώσεις
 • Highlights - Innovation, Research and Technology
 • Enterprise Europe Network - Hellas
 • Εξώφυλλο
 • Οπισθόφυλλο

Παλαιότερα Τεύχη (Τεύχος 21 - Τεύχος 99)
Παλαιότερα Τεύχη (Τεύχος 1 - Τεύχος 20) 

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ είναι μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, καθώς και Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ για την έρευνα και καινοτομία.

Το περιοδικό "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 • Νέες τεχνολογίες ευρωπαϊκών και ελληνικών επιχειρήσεων & ερευνητικών ομάδων
 • Ενδιαφέροντα νέα από τον χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας σε Ελλάδα και Ευρώπη, με έμφαση σε θέματα προώθησης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
 • Αναγγελίες των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων (και προαναγγελίες αυτών) για το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και το Πρόγραμμα COSME. 
 • Ημερολόγιο εκδηλώσεων σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Αποδέκτες
Πλήθος  5.000
Χώρα  Ελλάδα, Ευρώπη, ΗΠΑ
Ομάδες - Πανεπιστήμια, 
- Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς, 
- Επιχειρήσεις, 
- Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία και Κέντρα Τεκμηρίωσης,
- Φορείς Δημοσίου Τομέα
- Ιδιώτες, κ.ά.
- Γενικότερα, όσοι ενδιαφέρονται να έχουν μια χρηστική και ολοκληρωμένη ενημέρωση σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας.
 
|More