Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Ψηφιακό Θεματολόγιο: 5 διασυνοριακές ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες

03/01/2012

Πέντε νέες διασυνοριακές ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες παρουσιάστηκαν στο συνέδριο "Borderless eGovernment Services for Europeans" που πραγματοποιήθηκε στο Poznac της Πολωνίας, κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας της ΕΕ. Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικών έργων, με συγχρηματοδότηση της ΕΕ (συνολικός προϋπολογισμός 125,34 εκατ. ευρώ, συνεισφορά ΕΕ: 62,67 εκατ. ευρώ), και αποδεικνύουν πως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν πρέπει να έχει εθνικά σύνορα.

Οι νέες υπηρεσίες μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών, χωρίς μεγάλο κόστος. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα έργα:

- STORK (Secure Identity Across Borders Linked): Το έργο παρέχει σε πολίτες και επιχειρήσεις πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όποιο κράτος-μέλος επιθυμούν, διασταυρώνοντας στοιχεία από εθνικές βάσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, φοιτητές έχουν πρόσβαση σε online υπηρεσίες πανεπιστημίων (διαδικτυακή εγγραφή, πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές, κ.λπ.), μπορούν να ενημερώσουν ηλεκτρονικά όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με τη νέα τους διεύθυνση σε άλλη χώρα, κ.λπ. 32 οργανισμοί από 17 χώρες συμμετείχαν στο έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2011.

- PEPPOL (Towards Crioss-Border Public eProcurement): το έργο προτείνει διαλειτουργικές λύσεις στον τομέα των δημόσιων προμηθειών, όπως η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων και ηλεκτρονικών υπογραφών για σημαντικά έγγραφα. Στο έργο, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2012, συμμετέχουν 17 οργανισμοί από 11 ευρωπαϊκά κράτη.

- SPOCS (Simple Procedures Online for Cross-border Services): Το έργο υποστηρίζει εταιρείες που ενδιαφέρονται να επεκταθούν σε άλλες χώρες σε θέματα που αφορούν εθνικούς κανονισμούς και νομοθεσίες, άδειες, ελέγχους, κ.λπ. 16 χώρες συμμετέχουν στο έργο, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2012.

- epSOS (Patient Information Online): Το έργο συγκεντρώνει σε μια βάση δεδομένων όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους Ευρωπαίους ασθενείς, όπως το ιατρικό τους ιστορικό, τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούν, κ.λπ. Με τη χρήση των συστημάτων ePrescription και eMedication, οι αρμόδιοι θα μπορούν να χορηγούν στους ασθενείς αυτούς. τα φάρμακά τους, με ασφάλεια, σε όποια χώρα και αν βρίσκονται. Στο έργο συμμετέχουν 23 κράτη εντός και εκτός της ΕΕ και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2013.

- e-CODEX (Judicial Information Accessible for Citizens): Το έργο φιλοδοξεί να κάνει τις δικαστικές διαδικασίες πιο διαφανείς, αποτελεσματικές και οικονομικές. Διευκολύνει την πρόσβαση πολιτών, επιχειρήσεων και επαγγελματικών του τομέα στα δικαστικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών. Ουσιαστικά συνδέει τα δικαστικά συστήματα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως e-Identity, e-Signatures, e-Payment και e-Filing, καταργώντας πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια. 15 κράτη συμμετέχουν στο έργο, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2013.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 
Digital Agenda: Five new cross-border online public services
eGovernment Conference "Borderless eGovernment Services for Europeans"
|More