Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
English version   
 

Αναζήτηση Συνεργασιών

Το ΕΚΤ προωθεί την εξεύρεση συνεργατών από όλη την Ευρώπη μέσω του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής. Επιπλέον, συντονίζει/συμμετέχει σε σειρά έργων που προωθούν συνεργασίες στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Ρωσία και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

 • Αναζήτηση Συνεργατών για το 7ο ΠΠ από CORDIS
   

 • Αναζήτηση Συνεργατών από Enterprise Europe Network-Hellas
   

 • Αναζήτηση Συνεργατών για το πρόγραμμα "Τεχνολογίες Πληροφορίες και Επικοινωνιών" από Ideal-IST
   

 • Αναζήτηση Συνεργατών για το πρόγραμμα " "Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες" ()"  μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου NET4SOCIETY
   

 • Αναζήτηση Συνεργατών για προγράμματα Υγείας μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου SMEs Go Health
   

 • Αναζήτηση Συνεργατών από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μέσω του ευρωπαϊκού έργου ERA WEST BALKAN
   

 • Αναζήτηση Συνεργατών για το πρόγραμμα "Αναζήτηση Συνεργατών για το πρόγραμμα "Περιφέρειες της Γνώσης" (ερευνητικά clusters) μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου TRANS REG NCP  
   

 • Αναζήτηση Συνεργατών για το πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό" (άριστοι ερευνητικοί οργανισμοί σε περιφέρειες σύγκλισης) μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου ResPotNet  
   

 • Αναζήτηση Συνεργατών από τις χώρες της Μεσογείου μέσω των  ευρωπαϊκών έργων Euro-MEDANet  
   

 • Αναζήτηση Συνεργατών από τη Ρωσία και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μέσω του  ευρωπαϊκού έργου NIS-NEST 

|More