Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Ανακοινώθηκε η 2η φάση της προκήρυξης της ΓΓΕΤ για τις καινοτομικές συστάδες επιχειρήσεων

19/07/2012

Η 2η φάση της προκήρυξης της ΓΓΕΤ με θέμα "Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων - Ένα Ελληνικό προϊόν, μια Αγορά: ο Πλανήτης - Πιλοτική Φάση Λειτουργίας" ανακοινώθηκε με καταληκτική ημερομηνία στις 17 Σεπτεμβρίου. Στόχος της δράσης, που εμπίπτει στον στρατηγικό πυλώνα "Διασύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας για την προαγωγή της καινοτομίας" είναι η δημιουργία καινοτομικών συστάδων (clusters) επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών σε θεματικά πεδία με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την τόνωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας τη χώρας.

Στην πρώτη φάση της δράσης, η οποία ήταν ανοικτή σε όλους τους θεματικούς τομείς της οικονομίας, υφιστάμενα δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών φορέων υπέβαλαν τεκμηριωμένες προτάσεις για τις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στόχος ήταν να εντοπισθούν πυρήνες επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων που μπορούν να αξιοποιήσουν ερευνητικά αποτελέσματα για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Οι 23 αιτήσεις αξιολογήθηκαν από επιτροπή διεθνών εμπειρογνωμόνων και 9 δίκτυα προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση.

Τα δίκτυα αυτά καλούνται να υποβάλουν, έως τις 17 Σεπτεμβρίου, πλήρη 5ετή επιχειρηματικά σχέδια για τη δημιουργία και ανάπτυξη της καινοτομικής συστάδας, την οργάνωσή της, το επιχειρηματικό της πρότυπο, τη στρατηγική και τη βιωσιμότητά της, τα χρηματοδοτικά σχέδια των επιλέξιμων συμμετεχόντων φορέων (για τη διετή φάση της πιλοτικής λειτουργίας), κ.ά. Η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά στα 9 προκριθέντα δίκτυα, αλλά είναι δυνατή η διεύρυνσή τους με νέα μέλη (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, κ.λπ.).

Κατόπιν αξιολόγησης, η ΓΓΕΤ θα χρηματοδοτήσει τη διετή φάση πιλοτικής λειτουργίας των συστάδων με τις μεγαλύτερες προοπτικές επιτυχίας. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτήσει τον οργανισμό που θα συντονίζει και θα παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, την ανάπτυξη κοινών υποδομών εφόσον χρειάζονται, τα λειτουργικά έξοδα προς όφελος της συστάδας, αλλά και τις επιχειρήσεις για την υποστήριξη καινοτομικών δραστηριοτήτων (ανάπτυξη πρωτοτύπων, κατάρτιση, συμμετοχή σε κοινές εκθέσεις, προβολή προϊόντων, μετεγκατάστασή σε κοινές υποδομές). Θα χρηματοδοτηθούν περίπου 6 καινοτομικές συστάδες με 5 εκατ. ευρώ εκάστη. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης θα κυμανθεί από 34 έως 40 εκατ. ευρώ, με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση, τον οδηγό εφαρμογής, την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προτάσεων, αλλά και τα 9 έργα που προκρίθηκαν στην πρώτη φάση είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο clusters@gsrt.gr και, για τεχνικά θέματα, στο platform_support@gsrt.gr. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εκπροσώπους της ΓΓΕΤ: Ειρήνη Σημαντήρα, Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ ΕΡΕ (rsim@gsrt.gr), Ξένια Κασδοβασίλη, Χειρίστρια προγράμματος (xkasd@gsrt.gr), Αγνή Σπηλιώτη, Διευθύντρια ΕΡΕ (aspi@gsrt.gr).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 
Ανακοίνωση ΓΓΕΤ
|More