Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Πηγές   Περιοδικό "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία"  English version   
 

Τεύχος 100

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Περιεχόμενα
Σημείωμα Έκδοσης
Προωθώντας την Επιχειρηματικότητα
Αξιοποιώντας την Έρευνα
Καινοτομώντας Ψηφιακά
Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση
Συνέντευξη: Συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Θωμά Μαλούτα
Αφιέρωμα: Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στις Ελληνικές Περιφέρειες
Ορίζοντας 2020
Εκδηλώσεις
Highlights - Innovation, Research and Technology
Enterprise Europe Network - Hellas
Εξώφυλλο
Οπισθόφυλλο

Πλήρες Τεύχος
 
|More