Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Καινοτομίες για "έξυπνες" και οικολογικές μετακινήσεις παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές

15/05/2012

Καινοτόμες ιδέες και λύσεις για πιο ασφαλείς, "έξυπνες", γρήγορες και οικολογικές μετακινήσεις στην Ευρώπη παρουσιάστηκαν στο διεθνές συνέδριο "Transport Research Arena - TRA 2012" που πραγματοποιήθηκε στις 23-26 Απριλίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 1.600 σύνεδροι από την ακαδημαϊκή, ερευνητική και βιομηχανική κοινότητα, τεχνοκράτες, πολιτικοί, σχεδιαστές και κατασκευαστές. Στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε έκθεση που εγκαινίασε η Επίτροπος της ΕΕ για την έρευνα, την τεχνολογία και τις επιστήμες Maire Geoghegan-Quinn.

Η Επίτροπος Maire Geoghegan-Quinn, δήλωσε ότι "το Συνέδριο TRA 2012 που πραγματοποιείται στην Αθήνα, είναι μια μοναδικής σημασίας πλατφόρμα για ενδιαφερόμενους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Συμβάλει στον καθορισμό προτεραιοτήτων για το Horizon 2020 (το νέο Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ), ιδίως μέσα από τις διάφορες Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες Τεχνολογίας καθώς και στη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό, ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της κοινωνίας".

Το Συνέδριο κάλυψε, για πρώτη φορά, όλα τα επιφανειακά μέσα μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές) αλλά και τους τρόπους που αυτά συνδέονται μεταξύ τους καθώς και τον σχεδιασμό των αστικών μεταφορών και την κινητικότητα. Το Συνέδριο κάλυψε τα ακόλουθα θεματικά πεδία:
- πολιτική και διακυβέρνηση στις μεταφορές
- μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των συγκοινωνιακών υποδομών
- ασφάλεια μεταφορών
- σχεδιασμός και λειτουργία οχημάτων και σκαφών για όλα τα μέσα
- περιβάλλον και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα συστήματα μεταφορών
- συμπληρωματικότητα των μέσων μεταφοράς.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περίπου 600 παρουσιάσεις σε 107 συνεδρίες από επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων από 46 διαφορετικές χώρες. Εξειδικευμένες συνεδρίες διοργανώθηκαν για τους μεγάλους οδικούς άξονες με παραχώρηση, το νέο πρόγραμμα HORIZON 2020 και τη χρηματοδότηση της έρευνας για τις Μεταφορές, τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων στις μεταφορές, κ.ά. Στην έκθεση συμμετείχαν 46 φορείς από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου απονεμήθηκαν τα βραβεία του ευρωπαϊκού διαγωνισμού YEAR (Young European Arena of Research), σε 6 κορυφαίους νέους φοιτητές από χώρες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας στις μεταφορές.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του συνεδρίου:
http://www.traconference.eu.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από TRA 2012

 
Transport Research Arena 2012
|More