Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Μελέτη για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο 7ο ΠΠ

21/02/2012

Μελέτη για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ και, συγκεκριμένα, στο Ειδικό Πρόγραμμα "Συνεργασία" δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μελέτη, που περιλαμβάνει όλα τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί από την αρχή του 7ου ΠΠ και έως τον Δεκέμβριο του 2011, αποκαλύπτει πως οι ΜΜΕ έχουν απορροφήσει το 15,3% (2,407 εκατ. ευρώ) του συνολικού προϋπολογισμού για το "Συνεργασία" και συντονίζουν το 10% των έργων.

Επιπλέον, στο 73% των συμβολαίων συμμετέχει τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση. Η μέση χρηματοδότηση της ΕΕ για τις ΜΜΕ, ανά ερευνητικό έργο του Ειδικού Προγράμματος "Συνεργασία", ανέρχεται σε 270.000 ευρώ. Τους τελευταίους μήνες του 2011, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στο μερίδιο του προϋπολογισμού που κατευθύνεται στις ΜΜΕ, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λήφθηκαν για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στα προγράμματα "Υγεία" και "Τρόφιμα, Γεωργία και Βιοτεχνολογία".

Όσον αφορά το σύνολο του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των Δράσεων Marie Curie (Ειδικό Πρόγραμμα "Ανθρωποι") και του προγράμματος για την υποστήριξη των ΜΜΕ (Ειδικό Πρόγραμμα "Ικανότητες"), 13.800 από τους 79.000 συμμετέχοντες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (9.400 μοναδικές ΜΜΕ σε σύνολο 20.100 μοναδικών οργανισμών). 1.200 ΜΜΕ προέρχονται από τρίτες χώρες, το οποίο αντιστοιχεί στο 10% περίπου του συνόλου των συμμετοχών των ΜΜΕ.

Η μέση χρηματοδότηση της ΕΕ ανά επιχείρηση, ανά έργο, είναι 250.000 ευρώ. Οι ΜΜΕ έχουν μεγάλη συμμετοχή στα ερευνητικά έργα του "Συνεργασία" (30% των συμμετοχών), στο πρόγραμμα για την υποστήριξη των ΜΜΕ (40%) και στις Δράσεις Marie Curie για τη συνεργασία ακαδημαϊκής - επιχειρηματικής κοινότητας και τα δίκτυα αρχικής κατάρτισης (40%).

Η χώρα μας βρίσκεται περίπου στον μέσο όρο συμμετοχής των χωρών της ΕΕ, με 15,1% της κοινοτικής επιχορήγησης να πηγαίνει στις ΜΜΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=publications

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 
Μελέτη "SME Participation in FP7 (2007-2011)"
|More