Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Διαγωνισμός IT 4 Gov από το ΥΠΕΣΔΑ για καινοτόμες εφαρμογές στη διοικητική μεταρρύθμιση

30/12/2015

Ανακοινώθηκε ο 1ος Διαγωνισμός "IT 4 Gov", στόχος του οποίου είναι να αναδείξει, να πιστοποιήσει, να αξιοποιήσει και να βραβεύσει καινοτόμες εφαρμογές σχετικά με τη διοικητική μεταρρύθμιση, οι οποίες βασίζονται στις νέες τεχνολογίες. Ο Διαγωνισμός είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Συγκεκριμένα, στόχος του διαγωνισμού είναι η εξεύρεση καινοτόμων υπηρεσιών που δεν διατίθενται ήδη στην αγορά και αποσκοπούν στη δόμηση νέων εναλλακτικών μοντέλων απλούστευσης διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση και αποτελεσματικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα προσφέρουν πρωτοπόρες λύσεις, παρέχοντας αξιοποιήσιμες υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου 2016 και θα διαρκέσει έως τις 17 Φεβρουαρίου στις 15:00. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή φυσικά πρόσωπα μεμονωμένα ή οργανωμένα σε ομάδες και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ενώ οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν με πολλαπλές προτάσεις και αντίστοιχες εφαρμογές, καθώς και να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία ομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από ικανώς αναπτυγμένη ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία εμπίπτει σε μία από τις εξής κατηγορίες: Διαδικτυακή εφαρμογή, Εφαρμογή κινητού, Διαδικτυακή Υπηρεσία.

Στον Διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλονται εφαρμογές που θα βελτιώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, με ενδεικτικές θεματικές ενότητες τις εξής: Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, Διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, Διαδικασίες εσωτερικής επικοινωνίας και εργασιών, Αξιοποίηση διαθέσιμων ανοιχτών δεδομένων για την προσφορά Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας ή/και την εξέλιξη των υφιστάμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Η αρχική αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται πραγματοποιείται από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία θα αξιολογήσει και επιλέξει σε πρώτη φάση τις καλύτερες ιδέες, με βάση κριτήρια που σχετίζονται με το πόσο διευκολύνουν τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την ευκολία ενσωμάτωσης σε αυτή. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα παρουσιαστούν σε ειδική τελετή βράβευσης, η οποία θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή φορέων του κράτους, της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας. Θα βραβευτούν τρεις νικητές ως εξής: 1ο βραβείο 4.000 ευρώ, 2ο βραβείο 2.000 ευρώ και 3ο βραβείο 1.000 ευρώ.

Επιπλέον, οι βραβευθέντες θα έχουν την ευκαιρία να εστιάσουν εντατικά στην ανάπτυξη της εφαρμογής τους, καθώς το ΥΠΕΣΔΑ θα τους καθοδηγήσει προκειμένου να αναζητήσουν συνεργασίες και να επιδιώξουν συνέργειες με εξειδικευμένους φορείς/επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της εφαρμογής και με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτικά οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.ydmed.gov.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΥΠΕΣΔΑ

 
Πρόσκληση Διαγωνισμού IT 4 GOV
Δελτίο Τύπου
|More