Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Προκηρύξεις για ερευνητικές συνεργασίες Ελλήνων επιχειρηματιών με Κίνα & Ισραήλ από τη ΓΓΕΤ

23/02/2012

Προκήρυξη για "Διμερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014" δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία στις 10 Απριλίου. Στόχος είναι η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και ερευνητικών και τεχνολογικών οργανισμών, στις δύο χώρες. Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Παρόμοια προκήρυξη για συνεργασία οργανισμών από την Ελλάδα και το Ισραήλ αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, κ.ά.) με έδρα στην Ελλάδα. Σε κάθε πρόταση θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον μία επιχείρηση από κάθε χώρα (Ελλάδα-Κίνα & Ελλάδα-Ισραήλ), η οποία, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, μπορεί να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις ή ερευνητικούς φορείς της χώρας της ή της συνεργαζόμενης χώρας. Η συμμετοχή ερευνητικών φορέων δεν είναι προαπαιτούμενη, ωστόσο προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα στα οποία συνεργάζονται ερευνητικοί οργανισμοί. Σε προτάσεις για μεγάλα έργα, η συμμετοχή ανά χώρα πρέπει να είναι ισορροπημένη (σε αριθμό οργανισμών και προϋπολογισμό) και το όφελος σημαντικό και για τις δυο χώρες.

Η προκήρυξη Ελλάδας-Κίνας καλύπτει τα θεματικά πεδία: Αγρο-βιοτεχνολογία και Τρόφιμα, Υλικά / Χημικά, Επιστήμες υγείας με έμφαση στην Βιολογία και Βιοτεχνολογία / Αξιοποίηση φυσικών προϊόντων για φαρμακευτικούς σκοπούς, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Περιβάλλον (φυσικό και πολιτισμικό) και Διαστημική Έρευνα & Τεχνολογία. Η προκήρυξη για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ αναμένεται να καλύψει όλα τα επιστημονικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Τα έργα θα έχουν μέγιστη διάρκεια 3 χρόνια. Τη χρηματοδότηση των Ελλήνων εταίρων, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ ανά έργο, αναλαμβάνει η ΓΓΕΤ. Τη χρηματοδότηση των ξένων εταίρων θα αναλάβουν αντίστοιχοι κρατικοί φορείς στην Κίνα και το Ισραήλ. Επιλέξιμες δραστηριότητες είναι, μεταξύ άλλων: Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (δράσεις για την εξέλιξη της υπάρχουσας τεχνογνωσίας, δράσεις πειραματικής ανάπτυξης/επίδειξης ώστε να αποδειχθεί η εμπορική βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών), Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Δράσεις προβολής, δικτύωσης, διάχυσης, (σεμινάρια, διασκέψεις, συνέδρια, κ.ά.), Ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών και Δράσεις για την από κοινού χρήση ερευνητικών υποδομών, εξοπλισμού και δικτύωσης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους Έλληνες εταίρους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΓΓΕΤ. Θα αξιολογηθούν σε δύο φάσεις, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, κοινών για τις εμπλεκόμενες χώρες. Η τελική επιλογή των προτάσεων θα γίνει από μικτή επιτροπή των δύο χωρών.

Για την εξεύρεση εταίρων από την Κίνα και το Ισραήλ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ και να τη στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση masi@gsrt.gr. Η ΓΓΕΤ θα την προωθήσει σε οργανισμούς στην Κίνα και στο Ισραήλ και, στη συνέχεια, οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα κοινοποιηθούν στην ελληνική επιχείρηση. Η επιχείρηση θα πρέπει, εντός 5 εργάσιμων ημερών, να επιβεβαιώσει την καταλληλότητα του συνεργάτη και το ενδιαφέρον της για την από κοινού συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι πληροφορίες της φόρμας θα διακινηθούν με την απαραίτητη εμπιστευτικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη ΓΓΕΤ (Δρ.Ι. Σταμέλου, Τηλ.: 210 7458097, Ε-mail: esta@gsrt.gr και Μ. Ασημακοπούλου, Τηλ.: 210 7458171, Ε-mail: masi@gsrt.gr).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 
Προκήρυξη "Ελλάδα-Kίνα 2012-2014"
Προδημοσίευση Προκήρυξης "Ελλάδα-Iσραήλ 2012-2014"
Μηχανισμός αναζήτησης συνεργασιών επιχειρήσεων
|More