Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Έρευνα στην Ευρώπη  English version   
 

Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας

Το πανευρωπαϊκό δίκτυο των Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας (Innovation Relay Centres, IRCs) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της διεθνούς μεταφοράς τεχνολογίας και την προώθηση της καινοτομίας σε επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα.

Το Δίκτυο περιλαμβάνει 71 Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας, με συνολικά περισσότερους από 240 φορείς, σε 33 χώρες. Tα Κέντρα απευθύνονται σε επιχειρήσεις, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα και πανεπιστήμια, με στόχο την προώθηση καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, καθώς και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας: το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας και το Δίκτυο Πράξη.

Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας λειτουργεί από το 1995 ως κοινοπραξία, με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και εταίρους τον ΕΟΜΜΕΧ και τις εταιρείες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ΕΒΕΤΑΜ, ΕΚΕΠΥ, ETAKEI, ETAT. Συνεργάζεται με τα Τεχνολογικά Πάρκα Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά και με όλους τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας. Το Κέντρο έχει αποσπάσει πανευρωπαϊκές διακρίσεις ως ένα από τα πιο επιτυχημένα και αποτελεσματικά Κέντρα του Δικτύου.

 
Προσφορές - Αναζητήσεις Τεχνολογίας
|More