Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Ανάπτυξη Υπερυπολογιστικών Υποδομών & Καινοτόμων Υπηρεσιών στη ΝA Ευρώπη, με συντονιστή το ΕΔΕΤ

13/06/2012

Στην ανάπτυξη της έρευνας & της επιστήμης στη ΝΑ Ευρώπη και στη μείωση του ψηφιακού χάσματος αποσκοπεί το ευρωπαϊκό έργο HP-SEE - High Performance Computing Infrastructure for South East Europe's Research Communities που συντονίζεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Η πρωτοβουλία αυτή διασυνδέει τα υπερυπολογιστικά συστήματα της περιοχής σε μια κοινή υποδομή, καθώς παρέχει πρόσβαση σε στρατηγικές επιστημονικές κοινότητες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ως συμπληρωματική δράση, το έργο έχει διασυνδέσει την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου με το Πανευρωπαϊκό Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό δίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων G?ANT. Το έργο HP-SEE ανοίγει την υπερυπολογιστική υποδομή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε ένα ευρύ φάσμα νέων κοινοτήτων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών στον τομέα αυτό, για την ενίσχυση της συνεργασίας και την παροχή προηγμένων δυνατοτήτων σε ερευνητές, με έμφαση στους στρατηγικούς τομείς της Υπολογιστικής Φυσικής, Υπολογιστικής Χημείας και των Επιστημών Ζωής. Το έργο HP-SEE χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την έρευνα.

Στο έργο, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2010 και έχει διάρκεια 33 μήνες, συμμετέχουν 14 εταίροι από την περιοχή της Nοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ 10 επιπλέον φορείς συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων του έργου. Το HP-SEE υποστηρίζει 26 εφαρμογές για τις οποίες απαιτούνται υπολογιστικοί πόροι υψηλών επιδόσεων, και σήμερα οι 18 από αυτές είναι σε επίπεδο παραγωγής, εξάγοντας σημαντικά επιστημονικά αποτελέσματα.

Η υποδομή HP-SEE αποτελείται από υπερυπολογιστές τύπου BlueGene/P της IBM, υπολογιστικές συστοιχίες αρχιτεκτονικής x86 και διασύνδεση υπερ-υψηλών ταχυτήτων, καθώς και γραφικούς επεξεργαστές (Graphics Processors Units, GPUs), δίνοντας τη δυνατότητα για υψηλές επιδόσεις σε διαφορετικού τύπου εφαρμογές.

Το έργο HP-SEE επενδύει στα άριστα αποτελέσματα της μακροχρόνιας συνεργασίας που έχουν αναπτύξει οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσα από καλά συντονισμένες πρωτοβουλίες, συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: με τα έργα SEEREN και SEE-GRID, δημιουργήθηκε το πρώτο διαβαλκανικό ερευνητικό & εκπαιδευτικό δίκτυο και υποδομή GRID αντίστοιχα, ενώ το στρατηγικής σημασίας έργο SEERA-EI που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τον συντονισμό των εθνικών πρωτοβουλιών των χωρών της περιοχής, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υποδομών και τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής της περιοχής στις ευρωπαϊκές τάσεις δικτύωσης και υπολογιστικού πλέγματος. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και στο έργο SEELight που καλύπτει τη λειτουργία, αναβάθμιση και περαιτέρω διασύνδεση των Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών Δικτυακών Υποδομών των Βαλκανικών χωρών, έχοντας ως στρατηγικό στόχο την ενσωμάτωσή τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Tο έργο HP-SEE (http://www.hp-see.eu) συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της συνεργασίας των Ε&Ε κοινοτήτων της περιοχής με τις αντίστοιχες κοινότητες της Ευρώπης, και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς ευνοεί τη συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά πειράματα και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Dr. Ognjen Prnjat, Διαχείριση Προγραμμάτων Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών ηλεκτρονικών υποδομών, ΕΔΕΤ ΑΕ, e-mail: oprnjat@admin.grnet.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΔΕΤ

 
HP-SEE
EΔΕΤ
|More