Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
SEE-DRUG: Περιφερειακός Πόλος Αριστείας στον τομέα της Δομικής Βιολογίας στην Πάτρα

05/03/2012

Η ανάπτυξη ενός Περιφερειακού Ερευνητικού Πόλου Αριστείας στο πεδίο της Δομικής Βιολογίας είναι ο στόχος του Eυρωπαϊκού έργου SEE-DRUG (Establishment of a Centre of Excellence for Structure-Based Drug Target Characterization: Strengthening the research capacity of South-Eastern Europe) που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 3,6 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό" (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο), το οποίο ενισχύει άριστους ερευνητικούς οργανισμούς που εδρεύουν σε περιφέρειες σύγκλισης και απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον συντονιστή του έργου, Αν. Καθ. Γ. Σπυρούλια, βασικός στόχος είναι η ενίσχυση του Πανεπιστημίου Πατρών σε ερευνητικό, αλλά και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Αναμένεται να αναπτυχθούν στρατηγικές συνεργασίες με ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και να ενισχυθεί η συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, με προφανή οφέλη για το ίδρυμα, αλλά και την ευρύτερη Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο βασίζεται εξ ολοκλήρου στο ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου Πατρών, στους τομείς της Χημείας, της Φαρμακολογίας, της Βιολογίας και της Βιοπληροφορικής. Καλύπτει τον τομέα της Δομικής Βιολογίας, με έμφαση στον χαρακτηρισμό και την ανάπτυξη βιοδραστικών μορίων με θεραπευτική αξία, και πιο συγκεκριμένα, τα πεδία:
- Πρωτεϊνική Χημεία: παραγωγή και χαρακτηρισμός πρωτεϊνών, ως νέοι φαρμακευτικοί στόχοι, και αξιοποίησή τους στον σχεδιασμό νέων ενώσεων με φαρμακευτική αξία,
- Δομική Βιολογία: μελέτη της διαμόρφωσης και της δυναμικής βιομορίων και βιομοριακών συμπλόκων μέσω μοντέρνων τεχνικών Φασματοσκοπίας NMR,
- Φαρμακολογία: χαρακτηρισμός εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων σε in vitro, in vivo και ex vivo συστήματα.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναβαθμιστεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός του Πανεπιστημίου Πατρών, θα ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό με εξειδικευμένους επιστήμονες, θα πραγματοποιηθούν ανταλλαγές προσωπικού με κορυφαίους οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη, θα διοργανωθούν συνέδρια, κ.λπ. Με την ολοκλήρωση του έργου, υπογραμμίζει ο Αν. Καθ. Γ. Σπυρούλιας, θα έχει διαμορφωθεί ένας Περιφερειακός Ερευνητικός Πόλος αριστείας και τεχνογνωσίας, με σύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό, μοναδικό για τον ελληνικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό ιστό. Θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του Πανεπιστημίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ θα συσταθεί πλατφόρμα μεταφοράς τεχνογνωσίας από ευρωπαϊκά κέντρα αριστείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στην τοπική φαρμακοβιομηχανία.

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2012 και οι πρώτες συναντήσεις ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποιούνται στις 23 Φεβρουαρίου (συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, όπως οι Καθ. Β. Επισκόπου, Imperial College και Δρ Α. Περάκης, National Cancer Institute, Αμστερνταμ) και στις 23-24 Απριλίου (συμμετέχουν οι Καθ. Ivano Bertini, Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας, Καθ. Werner Muller-Esterl, Πανεπιστημίου Johann Wolfgang Goethe, Καθ. Philippe Bastiaens, Ινστιτούτο Max-Planck, κ.ά.)

Περισσότερες πληροφορίες: Αν. Καθ. Γ. Σπυρούλιας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ε-mail: G.A.Spyroulias@upatras.gr, http://bionmr.upatras.gr. O δικτυακός τόπος του έργου θα είναι σύντομα διαθέσιμος: http://www.seedrug.upatras.gr

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Πανεπιστήμιο Πατρών

 
bionmr.upatras.gr
|More