Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Μελέτη για την αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας από τα Ερευνητικά Κέντρα

01/12/2011

Μελέτη σχετικά με την εκτίμηση της εμπορικής αξίας των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας εξέδωσε πρόσφατα το Ουγγρικό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Hungarian Intellectual Property Office). Η μελέτη "IP Valuation at Research Institutes" περιλαμβάνει χρήσιμα εργαλεία για την αξιολόγηση της εμπορευματοποίησης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν "οδηγό" για τη μεταφορά τεχνολογίας από τα ερευνητικά κέντρα προς τη βιομηχανία.

Η αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας στην αγορά αποτελεί πλέον στρατηγικό στόχο για τα περισσότερα ερευνητικά ιδρύματα, καθώς, αφενός διαμορφώνει το πλαίσιο για τη σταθερή και εποικοδομητική συνεργασία έρευνας και βιομηχανίας και, αφετέρου, μέσω της χορήγησης αδειών χρήσης και της ίδρυσης εταιρειών spin-off, αποφέρει έσοδα για τη βιωσιμότητα των ίδιων των ιδρυμάτων.

Στη μελέτη προτείνονται μέτρα για τα 4 βασικά βήματα της στρατηγικής των ερευνητικών ιδρυμάτων: την απόφαση, την αξιολόγηση του οικονομικού αντίκτυπου των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την επικοινωνία και τον έλεγχο.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη online στον δικτυακό τόπο του Ουγγρικού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Hungarian Intellectual Property Office

 
IP Valuation at Research Institutes
|More