Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Έρευνα στην Ελλάδα  English version   
 

Προγράμματα

Η προώθηση των νέων τεχνολογιών που αξιοποιούν επιστημονικό δυναμικό υψηλού επιπέδου και συνεισφέρουν στη δημιουργία επιχειρήσεων έντασης τεχνολογίας, ενισχύοντας την ελληνική ανταγωνιστικότητα, βρίσκεται στη βάση της αναπτυξιακής στρατηγικής που πρόκειται να ακολουθήσει η Ελλάδα το διάστημα 2001-2006.

Μέσο  προώθησης της συγκεκριμένης στρατηγικής αποτελεί μια δέσμη προγραμμάτων στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ. Στη συγκεκριμένη δέσμη περιλαμβάνονται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) και Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Παράλληλα, ορισμένες άλλες πλευρές της προσπάθειας για τη μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή οικονομία καλύπτονται και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).

Ανοιχτές Προκηρύξεις 
|More