Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Διαβούλευση της ΕΕ για τις εθνικές Ερευνητικές Υποδομές

06/08/2012

Διαβούλευση για την ολοκλήρωση και το άνοιγμα των εθνικών ερευνητικών υποδομών διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 15 Ιουλίου έως τις 22 Οκτωβρίου 2012. Στόχος είναι η προετοιμασία σχετικών δράσεων για το νέο Πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ, οι οποίες θα διαδεχθούν τις δραστηριότητες ενσωμάτωσης (Integrating Activities) του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο.

Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες παρέχουν ευρεία και αποτελεσματική πρόσβαση και χρήση των ερευνητικών υποδομών που λειτουργούν είτε σε κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ, είτε σε διεθνές επίπεδο. Η διαβούλευση απευθύνεται σε φορείς που εμπλέκονται στις ερευνητικές υποδομές (οργανισμούς που τις διαχειρίζονται, ομάδες χρηστών, κ.λπ.) και αφορά πιθανά θεματικά πεδία για τις μελλοντικές δραστηριότητες ενσωμάτωσης.

Οι προτάσεις θα αναλυθούν από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και θα συγκροτηθεί έκθεση σχετικά με τις ανάγκες και τις συστάσεις για τις ερευνητικές υποδομές, η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της διαβούλευσης: http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=consultation

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΕ (E-mail: RTD-RI-2012@ec.europa.eu).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 
Διαβούλευση ΕΕ
|More