Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Orebro Σουηδίας ο Πρόεδρος του ΕΙΕ καθηγητής Δημήτριος Κυριακίδης

Από αριστερά: καθ. Δημ. Κυριακίδης (Πρόεδρος ΕΙΕ), Prof. Jens Schollin (Vice Chancellor, Orebro University), καθ. Μαρία Κυριακίδου

12/02/2010

Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Orebro της Σουηδίας αναγορεύθηκε ο Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) καθηγητής Δημήτριος Κυριακίδης, σε μια λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2010. Το Τμήμα Ιατρικής και Υγείας του Πανεπιστημίου Orebro καλωσόρισε τον Δ. Κυριακίδη ως επίτιμο διδάκτορα, αναγνωρίζοντας το καταξιωμένο επιστημονικό έργο, την ερευνητική συνεισφορά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και την προσπάθειά του να προάγει την αμφίδρομη συνεργασία, στους ερευνητικούς τομείς της ιατρικής και των επιστημών υγείας, ανάμεσα στο ΕΙΕ και το Πανεπιστήμιο Orebro.

Ο Δρ Δημήτριος Α. Κυριακίδης είναι Καθηγητής Βιοχημείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Απέκτησε το πρώτο του πτυχίο στη Χημεία και στη συνέχεια διδακτορικό δίπλωμα στη Βιοτεχνολογία. Ανακηρύχθηκε Υφηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δραστηριοποιήθηκε ερευνητικά στο Πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ για 5 χρόνια, ενώ συνεργάστηκε ως Επισκέπτης Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Yale για 10 συναπτά έτη.

Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στο πεδίο της βιοχημικής διερεύνησης της κυτταρικής ομοιόστασης και εστιάζεται περισσότερο στη μελέτη της ενζυμικής και γονιδιακής ρύθμισης. Ο καθηγητής Δ. Κυριακίδης έχει σημειώσει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στα βακτηριακά συστήματα δύο συστατικών, μελετώντας τους μηχανισμούς χημειόταξης και προσαρμοστικότητας. Παράλληλα, έχει αναπτύξει σημαντικό ερευνητικό έργο στον τομέα της γενετικής ποικιλομορφίας, της μεταγωγής σήματος και της μεταβολικής μηχανικής, με εφαρμογές στη βιοτεχνολογία και την ιατρική.

Το επιστημονικό του έργο καθώς και το χάρισμα της διδασκαλίας του, έχουν καθοδηγήσει πολλές γενιές φοιτητών και ερευνητών σε τομείς αιχμής της Βιοχημείας. Είναι ενεργό μέλος πολλών εθνικών και ευρωπαϊκών συμβουλίων, επιστημονικών δικτύων, επιτροπών κρίσεων και γνωμοδοτικών συμβουλίων και έχει συμβάλει με προτάσεις του στον καθορισμό της ευρωπαϊκής επιστημονικής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι στις 7 Νοεμβρίου 2008 είχε υπογραφεί στην Αθήνα Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Πανεπιστημίου Orebro. Η συνεργασία αυτή αφορά τα τρία Ινστιτούτα θετικής κατεύθυνσης του ΕΙΕ: το Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας, το Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας και το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, καθώς και των τμημάτων Υγείας & Ιατρικών Επιστημών και Επιστήμης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Οrebro.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η από κοινού δημιουργία ισχυρών και ανταγωνιστικών ερευνητικών υποδομών και ομάδων για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στους κοινούς τομείς ενδιαφέροντος και τη διεκδίκηση μελλοντικών χρηματοδοτήσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1958 και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Απαρτίζεται από έξι ερευνητικά Ινστιτούτα, (τρία στην περιοχή των Ανθρωπιστικών Επιστημών και τρία στην περιοχή των Θετικών Επιστημών), και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Αποστολή του ΕΙΕ είναι η διεξαγωγή πολύ-επιστημονικής έρευνας στους τομείς των ανθρωπιστικών, φυσικών και τεχνικών επιστημών.

Το Πανεπιστήμιο Orebro είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Σουηδίας, με 14.500 φοιτητές, 12 τμήματα και περισσότερα από 80 προγράμματα σπουδών σε 50 διαφορετικά αντικείμενα. Όσον αφορά την ερευνητική του δραστηριότητα, το Πανεπιστήμιο του Orebro δραστηριοποιείται σε πέντε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρεί διεπιστημονική προσέγγιση. Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου οργανώνονται διεθνή ερευνητικά προγράμματα και διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες σε τομείς όπως οι βιοεπιστήμες, η μηχανολογία και οι ανθρωπιστικές σπουδές.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

 
Ανακοίνωση για την ανακήρυξη του καθηγητή Δ. Κυριακίδη ως επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Orebro
Ανακοίνωση για τη συνεργασία ΕΙΕ και Πανεπιστημίου Orebro
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Πανεπιστήμιο Orebro Σουηδίας
|More