Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Έρευνα στην Ευρώπη  English version   
 

eContent

Το πρόγραμμα eContent (2000-2005) υποστήριξε την παραγωγή, χρήση και διανομή ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχομένου στα παγκόσμια δίκτυα. Στόχος ήταν η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας ψηφιακού περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες.

Το πρόγραμμα eContent ήταν τμήμα του σχεδίου δράσης eEurope, το οποίο επικυρώθηκε από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Λισαβόνας και της Φέιρα, το πρώτο εξάμηνο του 2000. Στο Συμβούλιο της Λισαβόνας, τονίστηκε ο ζωτικός ρόλος του ψηφιακού στην κοινωνία της πληροφορίας, καθώς αυτό "δημιουργεί προστιθέμενη αξία με την αξιοποίηση και τη δικτύωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας".

Γραμμές Δράσης του Προγράμματος:

  • Βελτίωση της πρόσβασης και επέκταση της χρήσης όσον αφορά τις πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα
  • Βελτίωση της παραγωγής περιεχομένου σε πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον
  • Αύξηση της δυναμικότητας της αγοράς ψηφιακού περιεχομένου.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) λειτούργησε ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα eContent και παρείχε υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης στους ελληνικούς φορείς (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, δημόσιος τομέας) για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

 
eContent (EKT)
|More