Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Έξυπνων Πόλεων με συμμετοχή του EMΠ

19/06/2012

Η ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Έξυπνων Πόλεων, ως ανοικτό πανευρωπαϊκό οικοσύστημα υποδομών και εφαρμογών που επιτρέπει σε πόλεις να ανταλλάσσουν πρακτικά μοντέλα για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, είναι ο στόχος του ευρωπαϊκού έργου EPIC (European Platform for Intelligent Cities), στο οποίο συμμετέχει η ερευνητική ομάδα "κατανεμημένων συστημάτων και συστημάτων γνώσης και πολυμέσων" του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Η υποδομή συνδυάζει υποδομές υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing) με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή εφαρμογών σε πραγματικό περιβάλλον κορυφαίων ευρωπαϊκών Living Labs. Το ευρωπαϊκό αυτό οικοσύστημα καινοτομίας παρέχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για τεχνολογικά προηγμένες, εύχρηστες και ταυτόχρονα επιχειρηματικά βιώσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, το EPIC αξιοποιεί πλήρως τα οφέλη των ισχυρών νέων καινοτομιών, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και ο Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web), οι οποίες επιτρέπουν στις πόλεις την ψηφιοποίηση των πληροφοριών που διαθέτουν και τη διασύνδεση των κατακερματισμένων τους υποδομών για τη δημιουργία υπηρεσιών που δεν θα περιορίζονται στα γεωγραφικά, διοικητικά ή πολιτιστικά όρια της πόλης και θα είναι διαθέσιμες πανευρωπαϊκά.

Όσον αφορά την εξέλιξη του έργου, η μελέτη των απαιτήσεων της πλατφόρμας έχει ολοκληρωθεί, έπειτα από εκτενείς συζητήσεις των εμπλεκομένων μελών του έργου, ενώ η πρώτη έκδοση της υποδομής είναι ήδη υπό πιλοτική λειτουργία. Για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της, τρεις νέες καινοτόμες και πιλοτικές εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί με στόχο να παρέχουν έξυπνες υπηρεσίες στους κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις των Βρυξελλών, του Μάντσεστερ και της Issy-Les-Moulineaux του Παρισιού.

Η ανάπτυξη των τριών εφαρμογών έγινε με την επίβλεψη των αντίστοιχων Living Labs των πόλεων, εμπλέκοντας σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης τους τελικούς χρήστες και τους διαχειριστές των υπηρεσιών των πόλεων. Επιπλέον, κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρίες έχουν καταρτίσει οδηγό για την αξιοποίηση της πλατφόρμας και τη δημιουργία έξυπνων υπηρεσιών και εφαρμογών για πόλεις, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του EPIC από τις πόλεις μετά την ολοκλήρωσή του.

Οι δραστηριότητες της ελληνικής ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ, υπό την καθηγήτρια Θεοδώρα Βαρβαρίγου, επικεντρώνονται στη λήψη των λειτουργικών και μη απαιτήσεων της πλατφόρμας, στην υλοποίησή της και στην απαραίτητη προσαρμογή και ολοκλήρωση (adaptation and integration) των πιλοτικών εφαρμογών, ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν επιτυχώς στην υποδομή υπολογιστικού νέφους.

Επιπλέον, η ομάδα του ΕΜΠ συντονίζει τη διαδικασία ελέγχου ορθής λειτουργίας της πλατφόρμας και των πιλοτικών εφαρμογών, καθώς και τη συλλογή και επαλήθευση αποτελεσμάτων, ώστε οι έξυπνες υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι κάτοικοι των τριών πιλοτικών πόλεων να συνάδουν με τις προδιαγραφές του έργου.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 5,8 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ. Συμμετέχουν 16 ακόμα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, πολυεθνικές επιχειρήσεις και δήμοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο: http://www.epic-cities.eu.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 
European Platform for Intelligent Cities
Ερευνητική ομάδα "κατανεμημένων συστημάτων και συστημάτων γνώσης και πολυμέσων" ΕΜΠ
|More