Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Διαγωνισμός "Οδύσσειες Καινοτομίας 2012" για επιχειρηματικά σχέδια

30/01/2012

Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός "Οδύσσειες Καινοτομίας 2012", με στόχο τη βράβευση και υποστήριξη του καλύτερου επιχειρηματικού σχεδίου που βασίζεται σε ερευνητική καινοτομία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου. Στόχος του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη και βράβευση των καλύτερων επιχειρηματικών σχεδίων, και η στήριξη της δημιουργίας επιχείρησης με καινοτόμο χαρακτήρα στην Ήπειρο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η 24η Φεβρουαρίου 2012.

Στον διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ομάδες με συγκεκριμένη καινοτόμο ιδέα. Οι ομάδες μπορούν να διαμορφώνονται από απόφοιτους, φοιτητές και μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας και της αλλοδαπής, με βασική προϋπόθεση ο συντονιστής της ομάδας είτε να έχει σχέση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είτε να κατάγεται ή να διαμένει στην Ήπειρο.

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Συνάντηση μεσιτείας για τη δημιουργία ομάδων αποτελουμένων από 4-5 άτομα η κάθε μία, Παρακολούθηση εντατικού κύκλου σεμιναρίων από τις ομάδες που θα επιλεγούν, διάρκειας περίπου 25 ωρών, Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων με την καθοδήγηση μεντόρων (τεχνικών και οικονομολόγων), Αξιολόγηση και βράβευση του καλύτερου επιχειρηματικού σχεδίου, Οικονομική στήριξη στη δημιουργία της νέας επιχείρησης (start up).

Οι φάσεις του διαγωνισμού

Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, οι ομάδες κρίνονται από μία μεικτή επιτροπή επιχειρηματιών και ακαδημαϊκών και προχωρούν στο επόμενο στάδιο τέσσερις ή πέντε ομάδες, βάσει του βαθμού καινοτομίας της πρότασης, της σαφήνειας στην περιγραφή και την τεκμηρίωση, της εφικτότητας υλοποίησης της ιδέας, της βιωσιμότητας της πρότασης, της εμπειρίας/ικανότητας της ομάδας και της εξωστρέφειας που παρουσιάζει.

Στη δεύτερη φάση, οι ομάδες που επιλέχθηκαν, καλούνται να παρακολουθήσουν έναν εντατικό κύκλο σεμιναρίων επιχειρηματικότητας, κατά τη διάρκεια του οποίου θα εξετάσουν θέματα που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και θα έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που επιχειρούν εξαιτίας της καινοτόμας ερευνητικής δραστηριότητας.

Στην τρίτη και τελευταία φάση, οι ομάδες καλούνται να συντάξουν, με τη βοήθεια εξειδικευμένων μεντόρων, ένα εφικτό επιχειρηματικό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τους όλες τις πληροφορίες και επισημάνσεις που αναδείχθηκαν στον κύκλο σεμιναρίων.

Το καλύτερο επιχειρηματικό σχέδιο θα βραβευτεί και θα λάβει χρηματικό έπαθλο, με την προϋπόθεση της εγκατάστασης της επιχείρησης, στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, το οποίο θα παρέχει επίσης προνομιακούς όρους εγκατάστασης.

Όσα μεμονωμένα άτομα θέλουν να συμμετέχουν, αλλά δεν έχουν έτοιμη ομάδα ή ιδέα, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή (μέχρι και 03/02/2012) στη Συνάντηση Μεσιτείας (matchmaking), που θα πραγματοποιηθεί στις 10/2/2012. Σκοπός της συνάντησης είναι να έρθουν σε επαφή και να συζητήσουν, σε κατ' ιδίαν συναντήσεις, τις δυνατότητες συνεργασίας για υποβολή πρότασης συμμετοχής στον Διαγωνισμό, με άλλα άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη Συνάντηση Μεσιτείας: 3 Φεβρουαρίου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό "Οδύσσειες Καινοτομίας 2012" βρίσκονται στο δικτυακό τόπο http://ok2012.uoi.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 
Διαγωνισμός "Οδύσσειες Καινοτομίας"
|More