Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Ευρωπαϊκό έργο για τις πολιτικές διάθεσης ανοικτών δεδομένων στη Μεσόγειο

21/05/2012

Η εναρμόνιση των πολιτικών διάθεσης ανοικτών δεδομένων στις μεσογειακές χώρες είναι ο στόχος του ευρωπαϊκού έργου HOMER-MED (Harmonising Open Data in the MEditerranean through better Access and Reuse of Public Sector Information), στο οποίο συμμετέχει η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Το έργο προωθεί τον συντονισμό των μεσογειακών χωρών σε πολιτικές για την προσβασιμότητα και την περαιτέρω χρήση δημόσιων πληροφοριών και δεδομένων σε 4 βασικούς άξονες: το περιβάλλον, τη γεωργία, τον τουρισμό και την ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνονται πολιτικές προτάσεις για την εναρμόνιση των δεδομένων, σε νομικό και τεχνικό επίπεδο, και αναπτύσσονται πρότυπες εφαρμογές. Οι εταίροι του έργου έχουν δεσμευθεί για την ενίσχυση της ψηφιακής διαφάνειας και προγραμματίζουν να διαθέσουν ελεύθερα σύνολα δεδομένων στους παραπάνω τομείς.

Το HOMER-MED είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις κοινοτικές πολιτικές για την προώθηση της ευρύτερης χρήσης των Πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα (Public Sector Information). Προωθεί τη διαφάνεια, την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ περιφερειών της Μεσογείου και την ανάπτυξη μέσα από την ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία. Απώτερος στόχος είναι τα ανοικτά δεδομένα να συμβάλουν στη δημιουργία ενός Μεσογειακού Χώρου Πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα.

Εκτός από τους ελληνικούς φορείς, στο έργο συμμετέχουν 16 ακόμη οργανισμοί από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Μάλτα, την Κύπρο, τη Σλοβενία και την Αλβανία.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΕΛ/ΛΑΚ

 
Ανακοίνωση ΕΕΛ/ΛΑΚ
|More