Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Δημόσια πρόσκληση για την εκπόνηση ερευνητικών μελετών από το Ίδρυμα Λάτση

28/05/2012

Δημόσια πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων για το έτος 2013 απευθύνει το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στο πλαίσιο του προγράμματός του "Επιστημονικές Μελέτες". Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν επιστήμονες από όλα τα γνωστικά πεδία ομαδοποιημένα σε 3 βασικές κατηγορίες: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες της Ζωής.

Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί από ομάδα μελετητών με έναν συντονιστή. Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή, θα πρέπει να είναι από 2 έως 5 άτομα. Η πρόταση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος μέλους ή συντονιστή της ομάδας. Κάθε συντονιστής ή μέλος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία μελετητική ομάδα και κάθε ομάδα δύναται να υποβάλει μόνο μία πρόταση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής που θα ενεργοποιηθεί στον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος (http://www.latsis-foundation.org) την 14η Ιουνίου 2012.

Η χρηματοδότηση θα γίνει βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία κάθε πρότασης και θα μπορεί να φτάσει μέχρι το ποσό των 12.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους παρακρατήσεων, φόρων, τελών κ.λπ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 (στις 13:00) και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 31 Οκτωβρίου 2012. Η διάρκεια εκπόνησης των μελετών θα είναι από 2 Ιανουαρίου 2013 έως 2 Δεκεμβρίου 2013.

Από το 2008 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση έχει εντάξει στις δραστηριότητές του τη χρηματοδότηση επιστημονικών μελετών χρονικής διάρκειας ενός έτους. Η πρωτοβουλία αυτή του Ιδρύματος έχει ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και την προώθηση συνεργασιών μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό το Ίδρυμα προκηρύσσει μία φορά τον χρόνο δημόσια πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής. Μέχρι σήμερα, έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα 82 μελέτες.

Το πρόγραμμα "Επιστημονικές Μελέτες" συνεχίζεται το 2012 με την εκπόνηση 17 επιστημονικών μελετών (μετά την αξιολόγηση 321 προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Ιδρυμα), ενώ η νέα δημόσια πρόσκληση αφορά μελέτες που θα εκπονηθούν το 2013.

Επιπλέον, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, στο πλαίσιο ενός πολύπλευρου προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς προς τους πληττόμενους από την κρίση συνανθρώπους μας που είναι σε εξέλιξη, πολύ σύντομα θα προβεί σε μια νέα δημόσια πρόσκληση για εκπόνηση μελετών μικρής διάρκειας, με στόχο την αποτύπωση και ανάλυση του προβλήματος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο και την καταγραφή εφαρμόσιμων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε, στην έδρα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση στην Κηφισιά, συνάντηση ερευνητικών ομάδων με την ευκαιρία της παρουσίασης των Επιστημονικών Μελετών που εκπονήθηκαν με αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος το 2011. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προβλήθηκε βίντεο που παρουσίαζε τις μελέτες του 2011 και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση, η οποία εξελίχθηκε σε ένα ανοιχτό forum ανταλλαγής απόψεων για θέματα σχετικά με την έρευνα στην Ελλάδα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

 
Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Οι μελέτες που έχουν χρηματοδοτηθεί τα προηγούμενα χρόνια
Οι 19 Επιστημονικές Μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν το 2011 και σχετικό βίντεο
|More