Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Εκδήλωση ΓΓΕΤ για το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 και την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ

13/03/2012

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και οι συνέργειες με την Περιφερειακή Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα, τη Δευτέρα 12 Μαρτίου, στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότεροι από 280 εκπρόσωποι της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις εθνικές πρωτοβουλίες, αλλά και τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την έρευνα και την καινοτομία την περίοδο 2014-2020.

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης παρουσίασε στοιχεία για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πως, έως σήμερα, οι ελληνικοί οργανισμοί έχουν απορροφήσει 635 εκατ. ευρώ από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ. Στόχος της χώρας είναι η ταχεία προσαρμογή στα νέα δεδομένα του Ορίζοντα 2020 και η αύξηση της ελληνικής συμμετοχής.

Σύμφωνα με τον κ. Κοκκινοπλίτη, επιδίωξη της Ελλάδας είναι η αποσαφήνιση των σχετικών κανόνων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συγχρηματοδότησης των δράσεων του Ορίζοντα 2020 (υποδομές, ερευνητικά προγράμματα) με τα διαρθρωτικά ταμεία. Οι ελληνικές θέσεις για την περίοδο 2014-2020 διαμορφώνονται με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μέσω της σχετικής διαβούλευσης και συναντήσεων εργασίας. Σημαντικότερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η ασυνέχεια της χρηματοδότησης, οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την αξιολόγηση και την υλοποίηση έργων, η εσωστρέφεια των οργανισμών και η διασύνδεση έρευνας και παραγωγής.

Ο Δρ Δημήτρης Κορπάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος για την Περιφερειακή Διάσταση της Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το οποίο αποτελεί το νέο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, με προτεινόμενο προϋπολογισμό 80 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020.

Σύμφωνα με τον Δρ Κορπάκη, το νέο πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομικής κρίσης (ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας, κ.ά.), στις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών (ασφάλεια, περιβάλλον, κ.ά.), αλλά και στη φιλοδοξία της ΕΕ να πρωτοπορεί στην έρευνα και την καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Ορίζοντας 2020 έχει 3 άξονες: την επιστημονική αριστεία, την βιομηχανική πρωτοπορία και την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Επιδίωξη της ΕΕ είναι η απλοποίηση των κανόνων συμμετοχής, οι λιγότεροι αλλά αποτελεσματικότεροι έλεγχοι σε ερευνητικά έργα, η διεύρυνση των ερευνητών που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και η προώθηση των Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Αναφορά έγινε και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) και τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (KICs) της ΕΕ.

Όσον αφορά την Περιφερειακή Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής, ο Δρ Κορπάκης παρουσίασε τις διαφορές, αλλά και τις συνέργειες με το Ορίζοντας 2020. Στόχος της ΕΕ είναι η εναρμόνιση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, των κανόνων συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα και η δυνατότητα συνδυασμού κονδυλίων σε ερευνητικά έργα. Παρουσιάστηκαν οι θεματικές προτεραιότητες για την Περιφερειακή Πολιτική και ο σχεδιασμός χρηματοδότησης ανά τύπο περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (smart specialization), ως υποχρεωτική προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από την υπηρεσία live streaming του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Οι παρουσιάσεις και το βίντεο της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα στο Αποθετήριο ΗΛΙΟΣ του ΕΙΕ: http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/8884

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 
Παρουσιάσεις - Βίντεο εκδήλωσης (ΗΛΙΟΣ)
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (EUROPA)
ΓΓΕΤ
|More