Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Έρευνα στην Ευρώπη  English version   
 

6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Tο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη αποτέλεσε το κύριο μέσο χρηματοδότησης της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2002 - 2006. Παράλληλα, ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας - μια εσωτερική αγορά για τη γνώση και την επιστήμη - μέσω του συντονισμού των εθνικών ερευνητικών πολιτικών και της διασύνδεσης των καλύτερων ερευνητικών κέντρων της Ευρώπης.

Το 6ο ΠΠ είχε προϋπολογισμό 17,5 δισ. ευρώ, γεγονός που το καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά προγράμματα στον κόσμο. Αποτέλεσε, επίσης, το πρώτο μεγάλο κοινοτικό πρόγραμμα που έκανε πραγματικότητα τη διεύρυνση της ΕΕ, με όλες τις υποψήφιες χώρες να συμμετέχουν σε ισότιμη βάση με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) λειτούργησε ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και παρείχε υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης στους ελληνικούς φορείς (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, δημόσιος τομέας) για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θεματικές προτεραιότητες και τα οριζόντια προγράμματα του 6ου ΠΠ, τα μέσα υλοποίησης και τα κριτήρια αξιολόγησης, τους κανόνες συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, τις ανοιχτές προκηρύξεις και αναζητήσεις συνεργασιών περιλαμβάνονταν στον ειδικό δικτυακό τόπο του ΕΚΤ για το 6ο ΠΠ http://www.ekt.gr/ncpfp6

 
6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΕΚΤ)
|More