Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Ενημερωτική εκδήλωση και Φόρουμ συναντήσεων για το πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΕΙΑ του 7ου ΠΠ

05/06/2012

Ενημερωτική εκδήλωση για τις τελευταίες προκηρύξεις του προγράμματος ΕΝΕΡΓΕΙΑ του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, και Φόρουμ συναντήσεων για την από κοινού προετοιμασία και υποβολή προτάσεων πραγματοποιούνται στις 4-5 Ιουλίου, στις Βρυξέλλες. Στις 4 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει την εκδήλωση "Energy Research Information Day-2013 calls". Στις 5 Ιουλίου το ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής C-Energy+, με την υποστήριξη του δικτύου επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Enterprise Europe Network, διοργανώνει το φόρουμ συναντήσεων "FP7 ENERGY-FINAL CALL!". Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συμμετέχει και στις δύο εκδηλώσεις ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΕΙΑ, και μέλος των δικτύων C-Energy+ και Enterprise Europe Network-Hellas.

Στην ενημερωτική εκδήλωση θα παρουσιαστούν οκτώ νέες προκηρύξεις που σχετίζονται με την Ενέργεια και αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιούλιο και, συγκεκριμένα οι ακόλουθες:
- FP7-ENERGY-2013-1: γενική πρόσκληση για έρευνα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα
- FP7-ENERGY-2013-2: γενική πρόσκληση για έρευνα με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και δράσεις επίδειξης
- FP7-SMARTCITIES-2013: πρόσκληση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SET-Plan Smart Cities and Communities Initiative
- FP7-ENERGY-2013-IRP: πρόσκληση για την υποστήριξη ολοκληρωμένων (integrated) ερευνητικών έργων στον τομέα της ενέργειας
- FP7-FISSION-2013: πρόσκληση για έρευνα στον τομέα της πυρηνικής σχάσης
- FP7-2013-NMP-ENV-ICT-EeB: διαθεματική πρόσκληση για ενεργειακά κτίρια στο πλαίσιο του σχεδίου EU Recovery Plan
- FP7-2013-OCEAN: διαθεματική πρόσκληση για τη θαλάσσια έρευνα
- FP7-ERANET-2013-RTD: από κοινού πρόσκληση για τα δίκτυα ERA-NETs.

Στο Φόρουμ συναντήσεων, συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη θα παρουσιάσουν ιδέες για προτάσεις στις συγκεκριμένες προσκλήσεις και θα διερευνήσουν πιθανές συνεργασίες. Θα πραγματοποιηθούν διμερείς προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων με βάση τις ιδέες και το προφίλ των συμμετεχόντων.

Η συμμετοχή στις δύο εκδηλώσεις είναι δωρεάν, κατόπιν εγγραφής στις σχετικές ιστοσελίδες: https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/FP7ENER12/start.php και http://www.b2match.com/energycall2013

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕKT (κ. Κωνσταντίνος Καραμάνης, τηλ.: 210 7273918, e-mail: karamanis@ekt.gr).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 
FP7 Energy Research Information Day - 2013 calls
FP7 ENERGY-FINAL CALL!
|More