Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Ταμείο Καινοτομίας από τα Υπουργεία Παιδείας και Ανάπτυξης

21/06/2012

Τη σύσταση "Ταμείου Καινοτομίας", ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ ΑΕ), αποφάσισαν, με κοινή απόφαση, τα Υπουργεία Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στόχος του Ταμείου είναι η ενίσχυση καινοτόμων δυναμικών επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής τεχνολογίας, με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) μέσω αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, το Ταμείο παρακινεί ιδιώτες να επενδύσουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε εταιρείες που τα αναζητούν για δράσεις τεχνολογικής καινοτομίας. Η χρηματοδότηση που καταλήγει στις επιχειρήσεις είναι επιστρεπτέα, γεγονός που επιτρέπει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων του Ταμείου, με αποτέλεσμα σταδιακά να καταστεί βιώσιμο εργαλείο πολιτικής.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας θα χρηματοδοτηθούν καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Επιλέξιμες ενέργειες της πράξης είναι η χορήγηση κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη προσέλκυση προλειτουργικών κεφαλαίων (από 40.000 έως 250.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο) ή κεφαλαίων εκκίνησης (από 250.000 έως 1.500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο).

Το συνολικό κεφάλαιο του Ταμείου εκτιμάται ότι θα ανέλθει τουλάχιστον σε 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21 εκατ. αντιστοιχούν στη δημόσια δαπάνη και τα υπόλοιπα σε ιδιώτες επενδυτές. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Το κεφάλαιο θα τοποθετηθεί σε ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που θα ιδρυθούν ειδικά για τον σκοπό αυτό, μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, και τα οποία θα έχουν τη μορφή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) ή αντίστοιχη νομική μορφή παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου που λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους-μέλους.

Το Ταμείο εστιάζει στους ακόλουθους θεματικούς τομείς: Υγεία και Βιοτεχνολογία, Τρόφιμα και Αγροτική Ανάπτυξη, Ενέργεια, Περιβάλλον και Νανοτεχνολογίες και Προηγμένα Υλικά.

Μέσα στους επόμενους δύο μήνες, το ΤΑΝΕΟ, σε συνεργασία με τους ιδιώτες επενδυτές που θα επιλεγούν μετά από δημόσια πρόσκληση, θα απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση μέσω του διαχειριστή των κεφαλαίων σε καινοτομικές επιχειρήσεις.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργεία Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Δελτίο Τύπου)
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (σχετική ανακοίνωση)
|More