Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Νέες χρηματοδοτούμενες δράσεις για Έρευνα και Καινοτομία από το Υπουργείο Παιδείας

06/02/2012

Τις ενέργειες και τις δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία, παρουσίασε η Υπουργός Παιδείας, ?ννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξη Τύπου, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη. Πρόκειται για στοχευμένες δράσεις χρηματοδότησης, ουσιαστικών συνεργασιών με χώρες του εξωτερικού και νέους τρόπους διαφανούς αξιολόγησης των προτάσεων.

Στην ομιλία της, η Υπουργός Παιδείας, Aννα Διαμαντοπούλου, τόνισε: "Η ανάπτυξη πρέπει να βασιστεί και στην αλλαγή της έρευνας και της τεχνολογίας, στην αλλαγή της σχέσης τους με την παραγωγή και την οικονομία, ώστε να έχουμε τελικά ένα θετικό αναπτυξιακό προϊόν. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την έρευνα ανέρχεται σε 1,69 δισ. ευρώ. Είναι σε εξέλιξη προγράμματα ύψους 850 εκ. ευρώ, σε όλους τους στρατηγικούς άξονες".

Επίσης, επισήμανε ότι "η διαχείριση των προτάσεων και οι αξιολογήσεις γίνονται πλέον με νέο τρόπο στη ΓΓΕΤ. Σήμερα έχουμε μια πλατφόρμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ, όπου κατατίθενται οι προτάσεις στα αγγλικά, η αξιολόγηση γίνεται ηλεκτρονικά, έχουμε πλήρες μητρώο Ελλήνων και ξένων αξιολογητών".

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης, στην ομιλία του ανέφερε ότι οι δράσεις που ανακοινώθηκαν έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων, των Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις του παραγωγικού τομέα, τη συνεργασία επιχειρήσεων με επενδυτές για την από κοινού ανάληψη ρίσκου για καινοτομικές επενδύσεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η εξωστρέφεια, καθώς τα clusters αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας σε όλη την Ευρώπη και προωθούν την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.

Πιο αναλυτικά, ανακοινώθηκαν οι εξής δράσεις:

1. Δημιουργία καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων - Ένα ελληνικό προϊόν, μια αγορά: Ο πλανήτης

Πρόκειται για δράση που ενισχύει υπάρχουσες ή υπό ίδρυση συστάδες συνεργασίας (innovation business clusters) ανάμεσα σε καινοτόμες μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή ερευνητικών φορέων και πανεπιστημίων, και οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς όπου υπάρχει ή διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ, υποβλήθηκαν 23 προτάσεις με συμμετοχή 439 φορέων, και στόχος είναι η τελική χρηματοδότηση 5-6 τέτοιων ομάδων.

2. Ταμείο Επιχειρηματικών Κεφαλαίων

Η δεύτερη δράση αφορά venture capital, δηλαδή χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών και προτάσεων μέσω κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), και όχι με τον μέχρι σήμερα "κλασικό" τρόπο, μέσω Υπουργείων.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και ξεκινά διαβούλευση για το Ταμείο Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capitals) με την επωνυμία "Επενδυτικές Συμμετοχές σε Καινοτόμες Επιχειρήσεις", και με συμμετοχή κατά 30% του ιδιωτικού τομέα. Στόχος του Ταμείου είναι η ενίσχυση μέσω της αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου, νέων ή υπαρχουσών καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, Η δημόσια δαπάνη θα είναι 35 εκατ. ευρώ ενώ η χρηματοδότηση θα είναι επιστρεπτέα, επιτρέποντας έτσι τη βιώσιμη ανατροφοδότηση του ταμείου.

3. Διμερείς συμφωνίες με Κίνα και Ισραήλ για την προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων

Ενεργοποιούνται συμφωνίες με την Κίνα και το Ισραήλ για την προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή και ερευνητικών φορέων από κάθε χώρα, με στόχο την ενδυνάμωση της έρευνας και της καινοτομίας και τελικό ζητούμενο την παραγωγή προϊόντων που θα απευθύνονται στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Στο πλαίσιο των συμφωνιών προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η μεταφορά τεχνογνωσίας, η από κοινού χρήση ερευνητικών υποδομών και η κατοχύρωση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η δημόσια δαπάνη προβλέπεται να είναι της τάξης των 10 εκατ. ευρώ ανά χώρα συνεργασίας. Οι σχετικές προκηρύξεις προδημοσιεύονται ήδη, στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ.

4. Νέες διαδικασίες αξιοκρατίας και διαφάνειας για την έρευνα - Μείωση γραφειοκρατίας

Απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες προκήρυξης και μειώθηκε ο αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την αρχική υποβολή πρότασης. Όλες οι προτάσεις υποβάλλονται πλέον στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους και από διεθνείς κριτές/εμπειρογνώμονες του εξωτερικού. Δημιουργήθηκε ενιαίο Μητρώο/ Βάση Δεδομένων Αξιολογητών το οποίο εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται συνεχώς.

Επίσης, ξεκίνησε η λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποβολής και Αξιολόγησης Έργων Έρευνας και Καινοτομίας (eValuation Platform). Η πλατφόρμα επιτρέπει την εξ? αποστάσεως και, αν χρειάζεται, τμηματική υποβολή προτάσεων και την κατηγοριοποίηση και επιλογή των αξιολογητών με συγκεκριμένα κριτήρια και όχι ονομαστικά. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από το διαδίκτυο, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα αξιοποίησης διεθνούς κύρους αξιολογητών εκτός Ελλάδας. Έτσι, εξασφαλίζεται η αξιοκρατία, η διαφάνεια, η ευελιξία και η ταχύτητα εκμηδενίζοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΕΤ

 
Υπουργείο Παιδείας
ΓΓΕΤ
|More