National Documentation Centre - Access to Knowledge
About EKT - Menu EKT Services - Menu EKT Products - Menu EKT News - Menu EKT Support - Menu EKT Contacts - Menu
  Το ΕΚΤ Προγράμματα-Έργα  
English version
EKT sitemap
Homepage
Help on navigation
Site news
"Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας 
(Γ' ΚΠΣ)" (β' φάση)
Πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας 
Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ
Έναρξη - Λήξη 2004-2006
Περιγραφή-Στόχοι

Το ΕΚΤ είναι τελικός δικαιούχος του έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας", το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο (Μέτρο 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", Γ' ΚΠΣ 2000-2006).

Στόχος του ΕΠΣΕΤ είναι η εξασφάλιση εύκολης, γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης τόσο σε ψηφιακό περιεχόμενο όσο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης, με βάση τις ανάγκες της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας. 

Στην παρούσα φάση το ΕΚΤ στοχεύει στη μέγιστη αξιοποίηση και την επικαιροποίηση της εθνικής υποδομής που έχει διαμορφωθεί, με χρήση προτύπων και διαδικασιών βέλτιστης πρακτικής. Το έργο εστιάζεται στην ανάπτυξη εφαρμογών και στη χρήση συστημάτων για την οργάνωση επιστημονικών βάσεων δεδομένων και συλλογών, καθώς και στην ανάπτυξη αρχείων περιεχομένου, σε πιλοτικό επίπεδο, μέσω διαδικασιών ψηφιοποίησης. Επιπλέον υποστηρίζει την ανάπτυξη υπηρεσιών για τη διάθεση ερευνητικού και τεχνολογικού περιεχομένου σε εθνική κλίμακα. 

Η ολοκλήρωση του ΕΠΣΕΤ θα αποδώσει υποδομές Κέντρου Αριστείας σε θέματα διαχείρισης και διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου, δίνοντας στη χώρα την ικανότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το σχέδιο δράσης για μια Ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) και την πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Παράλληλα το έργο θα ενισχύσει την καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, μέσω επενδύσεων σε ψηφιακές και πληροφοριακές υποδομές, συμβάλλοντας στη σύγκλιση με την υπόλοιπη ΕΕ.

 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ' ΚΠΣ) (α' φάση)
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (Β' ΚΠΣ)
.

 

 
(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+ Ενημέρωση:11/07/2008